Utbildningsdagar våren 2015


HanteraLivet har sedan 2007 verkat för att öka kunskapen om adhd hos vuxna. Drivkraften har varit att vuxna med adhd ska få hjälp att få tillgång till sina tillgångar.

Utvecklingen under de här åren har varit positiv, kunskapen i samhället har ökat, forskningen gör framsteg och tillgången till utredning och behandling har blivit bättre. Det ger hopp inför framtiden! Och det behövs, för det är fortfarande en lång väg kvar  innan personer med adhd, generellt sett, kan slippa den ohälsa och låga livskvalitet som faktiskt skulle kunna förebyggas.

 Telefonbokning
Nyheter
2015-04-27
Förhoppningar inför framtiden
HanteraLivet har sedan 2007 verkat för att öka kunskapen om adhd hos vuxna. Drivkraften har varit att vuxna med adhd ska få hjälp att få tillgång till sina tillgångar.

Hitta arrangemang
Prenumerera på vårt nyhetsbrev